Dom Seniora – Jaso Polska

marker

ul. 78-132 Grzybowo ul. Wiejska 3A

Cechy obiektu
showerŁazienka
showerWyżywienie
showerOpieka medyczna
showerTelewizor
showerRehabilitacja
showerRadio
showerInternet
showerParking
showerPokój dzienny
Opis

Dom seniora JASO – to nowoczesny dom opieki nad osobami w podeszłym wieku, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, zlokalizowany w sąsiedztwie Morza Bałtyckiego, w miejscowości Grzybowo / k. Kołobrzegu. Od niemal 20 lat otaczamy opieką, troską i zrozumieniem naszych mieszkańców, dbając o nich, jak o członków własnej rodziny.

Dom seniora JASO, to połączenie najlepszej z możliwych lokalizacji, wspaniałego – uzdrowiskowego klimatu oraz nowoczesnych i dostosowanych do potrzeb seniorów wnętrz. Dzięki temu, nasza oferta zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencyjnych tego typu placówek, nie tylko nad morzem, ale i w całej Polsce.

Dom Seniora Jaso oferuje 30 komfortowych miejsc. Nasze pokoje są starannie wyposażone w użyteczne meble i przybory oraz nowoczesne łóżka.

Kadrę placówki tworzą pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, terapeuta zajęciowy (według potrzeb), psycholog (według potrzeb), rehabilitant (według potrzeb).

Dom Seniora JASAO zatrudnia pracowników posiadających stosowne kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie. Nasi pracownicy charakteryzują się jednocześnie empatią, komunikatywnością, odpowiedzialnością i samodzielnością oraz umiejętnością pracy w zespole. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opiece nad seniorami również w domach, w Polsce, Niemczech oraz Austrii. Jesteśmy profesjonalistami.

Dom Seniora JASO leży zaledwie 850 metrów od pięknej plaży nad Morzem Bałtyckim do której droga prowadzi przez kompleks leśny. Zapewnia to ciszę i komfort oraz możliwość korzystania z walorów klimatycznych wybrzeża oraz walorów środowiska naturalnego.

Placówka położona jest w miejscowości Grzybowo, w Gminie Kołobrzeg, w rejonie Strefy Ochrony Uzdrowiskowej, a jednocześnie w Strefie Chronionego Krajobrazu. Dom Seniora jest otoczony budynkami jednorodzinnymi oraz terenami zielonymi, co jest w szczególności ważne w sezonie wakacyjnym, ponieważ usługi turystyczne nie są uciążliwe. Położenie placówki umożliwia dotarcie do niej komunikacją publiczną, ponieważ przystanek znajduje się zaledwie 100 metrów od naszego Domu.

Dom Seniora Jaso, znanego za swój wyjątkowy wkład w społeczność seniorów, miał przyjemność uczestniczyć w realizacji innowacyjnego projektu “Baltic for All”. Projekt ten, realizowany w latach od 31 lipca 2018 do 30 października 2020, skupiał się na zwiększeniu aktywności wykwalifikowanej siły roboczej na obszarze Południowego Bałtyku, z naciskiem na osoby młode i niepełnosprawne. Projekt “Baltic for All” miał na celu zapewnienie możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych i uzyskania stabilności zatrudnienia w ramach zawodów związanych z żeglarstwem, windsurfingiem i kitesurfingiem dla osób niepełnosprawnych.

Udało się to osiągnąć poprzez wspólne transgraniczne działania i współpracę partnerów z Polski, Niemiec i Litwy, włączając partnerów stowarzyszonych z organizacji osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele Domu Seniora Jaso aktywnie uczestniczyli w opracowaniu innowacyjnego programu szkoleniowego dla instruktorów żeglarstwa oraz instruktorów wind/kitesurfingu dla osób niepełnosprawnych.

Programy te zostały stworzone na podstawie aktualnej wiedzy, jak również wiedzy zdobytej podczas realizacji projektu. Projekt “Baltic for All” zaangażował około 10 interesariuszy w realizację programów transgranicznych szkoleń łączonych, uwzględniając stowarzyszenia osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu przewidziano wyszkolenie łącznie 85 instruktorów żeglarstwa, windsurfingu i kitesurfingu w Polsce, Niemczech i Litwie. Udział Domu Seniora Jaso w projekcie “Baltic for All” jest kolejnym przykładem naszego zaangażowania w tworzenie społeczeństwa, które oferuje równe szanse wszystkim.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy przyczynić się do tej ważnej inicjatywy, która nie tylko tworzy nowe możliwości dla osób młodych i niepełnosprawnych, ale także przyczynia się do budowania bardziej inkluzjacyjnej społeczności na Południowym Bałtyku.

Częścią kluczową projektu “Baltic for All” było wyszkolenie instruktorów żeglarstwa, kitesurfingu i windsurfingu dla osób niepełnosprawnych. To zadanie było realizowane z myślą o tworzeniu inkluzjacyjnych środowisk sportowych, które są dostępne i przyjazne dla wszystkich.

W sumie, projekt przyczynił się do wyszkolenia 20 instruktorów żeglarstwa, 10 instruktorów kitesurfingu i 10 instruktorów windsurfingu w Polsce. Podobne inicjatywy zostały podjęte w Litwie, gdzie szkolenie przeszło po 10 instruktorów w każdej z tych trzech dyscyplin. Niemcy, również aktywnie uczestniczący w projekcie, przyczyniły się do wyszkolenia dodatkowych 25 instruktorów żeglarstwa.

Dzięki temu wysiłkowi, powstała znacząca grupa wykwalifikowanych instruktorów, gotowych do prowadzenia szkoleń i kursów dla osób niepełnosprawnych, zwiększając ich dostępność do tych form aktywności fizycznej na obszarze Południowego Bałtyku.

11.07.2023 r. 16:00

Mapa
Kontakt

Dom Seniora JASO
ul. Wiejska 3A
78-132, Grzybowo
Gmina Kołobrzeg
Województwo Zachodniopomorskie

Zarezerwuj pobyt